DIBS - Payments made easy

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa - Sjuksköterskeprogrammet

Välj typ av betalning i nedanstående lista

Typ av betalning Belopp
Medicinsk vetenskap i sjuksköterskeprogrammet 11-12 juni, 2020 (enbart deltagare från statlig myndighet) 750 SEK
Medicinsk vetenskap i sjuksköterskeprogrammet 11-12 juni, 2020 (inkl moms) 938 SEK